Игри

Информация за страница Богомилово

       Село Богомилово е едно от многото по-малки населени места на територията на област Стара Загора, като е родното място на известният българин Иво Папазов. Познат още и с прякора си и Ибряма, той заедно с народната певица Мария Карафезиева придава колоритен облик на селото и несъмнено носи поводи за гордост на местното население. Едно от най-интересните неща, свързани с историята на селото, е една легенда. Тя се нарича Легенда за Бобата и представлява местен фолклор, около който постоянно се добавят нови и нови неща, вероятно с цел да се подсили ефекта на разказаното. Бобата е името на най-старата чешма в селото, за изграждането на която се използва солиден монолитен блок. Обемът на съоръжението наистина е впечатляващ – той достига поне 15 кубически метра, което особено за времето, когато е построена, е внушителен показател за неизчерпаемите възможности на строителството и архитектурата, които днес са още по-модерни и добре развити.

      Според преданията още по време на турското робство на област в селото, която била само обширна зелена поляна, някакъв командир на военни части забива копието си директно в земята. Дали съоръжението е било забито с всичка сила или просто хвърлено напосоки, това не е уточнено никъде, но веднага след това от земята бликва силна струя вода. Това своеобразно чудо по личните думи на военачалника го накарало веднага да издаде заповед до своите подчинени на мястото да бъде изградена чешма. Но дали тази история е вярна и достоверна и има ли доказателства за нейната автентичност? Нещо повече, упорито и категорично това няма как да е истина, защото извирането на водата е на повече от километър в североизточна посока от мястото на чешмата. Водата освен това стига до чешмата и става годна за употреба благодарение на голям и мощен тръбопровод, изграден от керамика. Той много напомня тези от епохата на римското време, което освен с подвизите на империята, се слави и като това на римските бани и следователно на всички съоръжения, свързани с водата. Такива останки от тръбопроводи са открити в много от вилите в района, също от епохата на римляните, ето защо легендата по-скоро е силно преувеличена от жителите на Богомилово.

       В тази връзка може да се добави още нещо, което окончателно да сложи край на споровете относно това дали легендата за чешма Бобата в Богомилово е истина или по-скоро красива и романтична история. Ниско в задната част на блока ясно може да се види и различи надпис, но не на турски или старобългарски, а на старогръцки. Към днешна дата той се намира поне на един метър под земята, но е очевидно, че гръцките букви от старото време нямат никаква връзка с турския език, независимо дали говорим за годините на турското робство в България или за друг времеви исторически период. Но селото остава едно от най-известните за старозагорска област места, като на пети май всяка година се провежда традиционен събор. Това е денят на празника на самото село, в което има програма с празнични елементи и хора, танцувани от местните жители.

eXTReMe Tracker